Általános szerződési feltételek

1. Az Ablakház Kft. (továbbiakban Eladó) a Megrendelő között a szerződéses jogviszony a megrendelőlap ügyfél részéről történő jogszerű aláírásával és a feltüntetett előlegnek az Eladó bankszámlaszámára vagy a helyszínen az eladót hivatalosan képviselő személynek átadva lép életbe. A két feltétel (a pénzügyi teljesítés és szerződés aláírása) együttes megléte szükséges a szerződés érvényességéhez, valamint a gyártás elindításához. Bármelyik feltétel hiánya a szerződéses jogviszony létrejöttét és Eladó késedelmét kizárja. A szerződés aláírása után az adott megrendelés menetére, tartalmára az abban szabályozottak az irányadóak, aláírása után minden korábbi szóbeli és írásos megállapodás, illetve ajánlati tartalom érvényét veszti.

2. Megrendelő a megrendelést előzetes árajánlat és az Eladó vagy Eladóval kapcsolatban lévő gyártó cég, beszállító által végzett helyszíni felmérés alapján teheti meg. Ez esetben Eladó az általa vagy partnere által felvett méretek helyességéért, azok beszerelhetőségéért teljes körű felelősséget vállal. Kivétel ez alól, ha a megrendelő a helyszíni felmérés után a falnyílások méretén bármilyen előre nem egyeztetett módosítást/átalakítást eszközöl. A helyszíni felmérés feltétele a kész falnyílások megléte. Amennyiben rendelés előtt a vásárló helyszíni felmérést nem igényelte vagy nem tette lehetővé annak elvégzését Őt terheli a felelősség az általa megadott méretek, nyitásirányok, műszaki paraméterek helyességéért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékek adatainak módosítására a megrendelés aláírását követően nincs lehetőség.

3. A szerződésen feltüntetjük a várható elkészülési hetet, a szállítás vagy beépítés pontos napjáról pedig korábban szóbeli értesítést küldünk, amely készre-jelentésnek minősül. Eladó az előteljesítés jogát fenntartja. Ennek keretében a Megrendelő a Szerződésben rögzítettekhez képest előbb elkészült és készre jelentett termékeket köteles 5 napon belül átvenni/ fogadni, illetve ennek akadályoztatása esetén Eladó számláját befogadni és megfizetni. A pénzügyi teljesítés 15 napos elmaradása esetén a 6.. pontban leírt jogkövetkezmények lépnek életbe. A készre jelentéstől számított 5 napon túli tárolás esetén Eladó jogosult a termékekre 500,- Ft+áfa/ nap/ db tárolási díjat felszámítani.

4. Egyedi termékekről lévén szó amennyiben a Gyártónál/ beszállítónál igazolható üzemzavar, alapanyag-hiány, szállítások akadályozása, illetve egyéb fentiekkel kapcsolatos problémák merülnek fel, úgy Eladó jogosult –a Vásárló felé történő haladéktalan tájékoztatás mellett- visszaigazolási időn túl, de maximum 15 napon belül teljesíteni. Ablakház Kft. az ezt meghaladó késedelem esetére, a szerződés végösszegére tekintettel, a késedelmes napokra számítottan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét vállalja – magára nézve kötelezően – megfizetni.

5. Eladó-amennyiben a Megrendelő igényt tart rá- külön tételként vállalja a termékkel kapcsolatos szolgáltatások elvégzését. A termékek beszerelésének és leszállításának feltétele, hogy a Vevő a termékek ellenértékét 100%-ban megfizesse Eladó részére. A szolgáltatások pl. szállítási díj, beszerelési díj Eladó minden esetben előzetesen szóban vagy írásos ajánlatban tájékoztatja a vevőt, illetve konkrét megállapodás esetén a szolgáltatások díját tényszerűen feltünteti a megrendelőlapon. Amennyiben külön szolgáltatási díj nincs feltüntetve, úgy a termékek díja nem tartalmazza a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások díját. A szolgáltatások díja normál szerelési körülmények között, azaz szabad munkaterület biztosítása mellett értendő: amennyiben a szerelés előre egyeztetett időpontjában a megfelelő szerelőfelület vagy helyszín nem áll rendelkezésre, akkor a felmerülő költségek megtérítése Megrendelő feladata. Ennek összege 30.000,- Ft+áfa/ kiszállás.

6. Eladó az általa forgalmazott termékeket a Megrendelő igényeinek megfelelően gyártja és rendeli. Ebből adódóan a megrendelés törlésére a gyártásba adás után semmilyen formában nincs lehetőség. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy köteles Eladó kárát megtéríteni. Ha a megrendelő konkrét megrendeléstől lép vissza, úgy Eladó a befizetett előleget nem téríti vissza. Raktárkészletes termékek esetében is egyedi gyártásnak számít a megrendelés, egyetlen raktár sem veszi vissza a kiadott termékeket. Alanyi jogon nem tudjuk a cserét ,elállást teljesíteni.

7. A termék mindaddig az Eladó tulajdonát képezi, míg vevő a termék vételárának 100%-át meg nem térítette.

8. Eladó az általa értékesített termékekre szakszerű beépítés esetén 1,2,3 év jótállást és 2,3,4 év szavatosságot vállal, értéktől függően. A szavatossági igény csak a számla felmutatásával érvényesíthető. A jótállás nem terjed ki a következő esetekre: 1. nem rendeltetésszerű használatból 2. nem az előírásoknak megfelelő környezeti körülményekben való használatból, 3. az előírástól eltérő módon történő szakszerűtlen beszerelésből, 4. a termék átalakításából 5. nem megfelelő tisztításból, karbantartásból, 6. üvegtörésből, repedésből, elemi kárból, rongálásból származó vagy létrejövő termékkárosodásra.

9. Garanciális bejelentést kizárólag írásban tehet a Megrendelő, melyet postai úton vagy elektronikus formában juttat el az Eladónak, lehetőség szerint képekkel, fotókkal dokumentálva a fellépő hiba/ sérülés mivoltát. Eladó köteles a hozzá beérkező garanciális bejelentéseket 3 munkanapon belül elbírálni és visszaigazolni a vevő felé, valamint továbbítani a gyártó/beszállító felé. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó/beszállító garanciális ügykezelése akár több hetet is igénybe vehet.

10. Eladó a termék megfelelő működésére kizárólag akkor vállal garanciát, ha azokat saját szakemberei, szakszerűen szerelik be, mivel a forgalmazott termékeknél különös szakértelmet és szakmai tapasztalatot igényel a beszerelés. Megrendelő vagy Megrendelő által megbízott egyéb vállalkozó által történő termékszereléskor kizárólag a termék előre nem látható sérüléseire, illetve rejtett hibái esetén terheli Eladót garanciális kötelezettség. Amennyiben a helyszíni szemle a beépítés szakszerűtlenségét tárja fel, úgy a kiszállás díja a vevőt terheli, (Budapesten 8,000 Ft+ Áfa).

Megrendelőként kijelentem, hogy a Ablakház Kft., az általa forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról, valamint azok eladási és szállítási feltételeiről részletesen tájékoztatott, azokat áttanulmányoztam, az abban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom.

 

 

Kérjen árajánlatot


biborhaz-arajanlat-keres

Legyen rendszeres olvasónk és adunk önnek 5000-et!

TIPP: költse el okosan az 5000-et! ⇩

AJÁNLATOK